áng ngày 25/10/2012 tại Trường Tiểu học Xuân Phương Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình tổ chức ngày Hội CNTT lần thứ nhất. Ngày hội được diễn ra trong 2 ngày 24, 25/12/2012. ...